فروش اقساطی سمعک

فروش اقساطی سمعک

فروش اقساطی سمعک:

مرکز تخصصی ارزيابي شنوايي، تعادل و سمعك ماندگار با توجه به شرایط مالی بیماران محترم و رفاه ایشان، امکان پرداخت تعرفه یا هزینه خرید سمعک را به صورت اقساط بدون بهره نیز فراهم ساخته است.

 در شرایط فروش اقساطی، درصدی (معمولاً 50%) از بهای تمام شده سمعک به صورت نقد دریافت می­گردد و مابقی آن به صورت یک یا چند فقره چک و یا طی اقساط یک تا 10 ماهه و بدون لحاظ شدن بهره یا سود محاسبه می­گردد.

به طور مثال اگر بهای تمام شده یک نوع سمعک 20.000.000 ریال باشد، در شرایط پرداخت اقساطی بدون بهره، مبلغ 10.000.000 ریال به صورت نقد دریافت می­گردد و مابقی آن (یعنی 10.000.000 ریال) طبق شرایط مالی بیماران محترم و طی اقساط یک تا 10 ماهه محاسبه و دریافت می­گردد. در جدول زیر، نمونه­ای از نحوه محاسبه اقساط در شرایط مختلف آورده شده است:

شرایط فروش اقساطی سمعک مبلغ هر چک یا قسط (ریال)
1 ماهه 10.000.000 ریال
2 ماهه 5.000.000 ریال
3 ماهه 3.333.334 ریال
4 ماهه 2.500.000 ریال
5 ماهه 2.000.000 ریال
6 ماهه 1.666.667 ریال
7 ماهه 1.428.572 ریال
8 ماهه 1.250.000 ریال
9 ماهه 1.111.112 ریال
10 ماهه 1.000.000 ریال

جهت بهر­مندی از خدمت مشاوره رایگان سمعک با ما تماس بگیرید.