همکاری با سازمانها و مدارس

همکاری با سازمانها و مدارس

همکاری با سازمانها و مدارس:

مرکز تخصصی ارزيابي شنوايي، تعادل و سمعك ماندگار آمادگی عقد قرارداد با ارگان­ها، سازمان­ها، شرکت­ها، مهد کودک­ها و مدارس با هدف رضایتمندی و پاسخ به نیازهای درمانی ایشان را دارا می ­باشد.

ارگان­ها، سازمان­ها، شرکت­ها، بانک­ها، موسسات، مهد کودک­ها و مدارس با توجه به ماهیت حقوقی و تعداد افراد داخل مجموعه آن­ها، یک خانواده بزرگ با نیازهای مختلف درمانی محسوب می شوند. اغلب، این نیازهای درمانی بسیار مورد توجه مدیران ارشد مربوطه می ­باشد و آن­ها به دنبال راه حل­های مناسب جهت رفع آن نیازها، بهبود کیفیت زندگی افراد و افزایش سلامت جامعه تحت مدیریت خود می ­باشند.

همکاری با سازمانها و مدارس
همکاری با سازمانها و مدارس

این نیازهای درمانی می­ توانند از طریق خدمات جامع طب کار، ویزیت درمانی افراد در محل کارفرما در زمان مشخص و ارائه خدمات شنوایی در محل کلینیک در مواقع مراجعه افراد بررسی و رفع ­گردد.

همکاری با سازمانها و مدارس
1خدمات جامع طب کاردر محل متقاضیارگان­ها، سازمان­ها، شرکت­ها، بانک­ها و موسسات
2ویزیت در محل در محل متقاضیارگان­ها، سازمان­ها، شرکت­ها، بانک­ها و موسسات، مهد کودک­ها و مدارس
3خدمات شنواییدر محل کلینیکارگان­ها، سازمان­ها، شرکت­ها، بانک­ها و موسسات، مهد کودک­ها و مدارس

فرآيند همکاری با سازمانها و مدارس به شرح ذيل است:

  • تماس با كلينيك ماندگار و يا پاسخ مثبت به نماینده اعزامی از سوی کلینیک ماندگار
  • انجام مذاکرات جهت مشخص نمودن ابعاد و نوع خدمات درخواستی
  • انعقاد قرارداد
  • آغاز خدمت رسانی طبق قرارداد
  • ارسال گزارشات مربوطه بین طرفین قرارداد
  • ارائه پشتیبانی­ های ویژه جهت خدمات درمانی ارائه شده

شما می­ توانید جهت پرسش و پاسخ و دریافت مشاوره درباره همکاری با سازمانها و مدارس، از پشتیبانی آنلاین و یا تمای با شماره تلفن 33798179 – 021 استفاده نمائید.