فروش اقساطی سمعک

فروش اقساطی سمعک

فروش اقساطی سمعک:

مرکز تخصصی ارزيابي شنوايي، تعادل و سمعك ماندگار با توجه به شرایط مالی بیماران محترم و رفاه ایشان، امکان پرداخت تعرفه یا هزینه خرید سمعک را به صورت اقساط بدون بهره نیز فراهم ساخته است.

 در شرایط فروش اقساطی، درصدی (معمولاً 50%) از بهای تمام شده سمعک به صورت نقد دریافت می‌گردد و مابقی آن به صورت یک یا چند فقره چک و یا طی اقساط یک تا 10 ماهه و بدون لحاظ شدن بهره یا سود محاسبه می‌گردد.

به طور مثال اگر بهای تمام شده یک نوع سمعک 20.000.000 ریال باشد، در شرایط پرداخت اقساطی بدون بهره، مبلغ 10.000.000 ریال به صورت نقد دریافت می‌گردد و مابقی آن (یعنی 10.000.000 ریال) طبق شرایط مالی بیماران محترم و طی اقساط یک تا 10 ماهه محاسبه و دریافت می‌گردد. در جدول زیر، نمونه‌ای از نحوه محاسبه اقساط در شرایط مختلف آورده شده است:

شرایط فروش اقساطی سمعکمبلغ هر چک یا قسط (ریال)
1 ماهه10.000.000 ریال
2 ماهه5.000.000 ریال
3 ماهه3.333.334 ریال
4 ماهه2.500.000 ریال
5 ماهه2.000.000 ریال
6 ماهه1.666.667 ریال
7 ماهه1.428.572 ریال
8 ماهه1.250.000 ریال
9 ماهه1.111.112 ریال
10 ماهه1.000.000 ریال

جهت بهر­مندی از خدمت مشاوره رایگان سمعک با ما تماس بگیرید و یا از طریق نوبتدهی آنلاین برای مراجعه به کلینیک ماندگار اقدام نمایید.